Przygotowanie pliku do cięcia

wektor vs bitmapa
różnica w budowie pliku wektorowego, a rastrowego

Górny obrazek pokazuje podgląd pliku wektorowego, a dolny tzw. mapy bitowej.

Aby można było go użyć, plik przygotowany do cięcia MUSI mieć postać wektorową. Nie zrobimy tego w Paincie, Wordzie ani Gimpie. Zawartość, którą rozpozna maszyna tnąca musi być wektorowa. Co to znaczy? To znaczy, że obiekty w pliku są zespołem linii, a nie pikseli.

Najczęściej używane programy do wytworzenia takiej grafiki to komercyjne aplikacje Corel i Illustrator, oraz freeware Inkscape. Można próbować z CAD ale pliki generowane tam, choć wektorowe, są „trudne we współżyciu”. Prawie tak, jak książka telefoniczna (jak ktoś je pamięta) była dość trudna do czytania.