Praca

W małej firmie nie jesteś tylko zasobem w tabelce w Excelu. Jesteś osobą.

Aktualnie poszukujemy osoby, która zwiększy nasz potencjał w przygotowywaniu grafiki i jej aplikacji na różnych podłożach.

Obowiązkowe kompetencje:

z działu umiejętności:

 • obsługa programu Corel Draw (w wersji min. X5) na poziomie biegłym z aktywnym i świadomym wykorzystaniem narzędzi w tym skrótów klawiaturowych oraz opcji modułu importu i eksportu.
 • znajomość zasad budowy koloru ze składowych w przestrzeni CMYK i RGB
 • znajomość Adobe Illustrator i Adobe Photoshop na poziomie podstawowym (wystarczą starsze wersje: 3-5,5) umożliwiająca edycję map bitowych oraz wstępną obróbkę nadesłanych plików AI i problematycznych pdf
 • zdolności manualne
 • wiedza z zakresu kompozycji przynajmniej w zakresie średnim
 • wiedza z zakresu technik i materiałów stosowanych w komunikacji wizualnej

Umiejętności bardzo ważne lecz w szczególnych przypadkach możliwe do wyszkolenia:

 • aplikacja folii na różnorodnych podłożach: szyby, meble, pojazdy, elementy wyposażenia, płyty PVC, dibond, blacha oraz zasady doboru folii do poszczególnych aplikacji
 • obsługa prostych maszyn do cięcia 2D: rolowych ploterów tnących, plotera laserowego i termicznego

z działu predyspozycje:

 • rozumienie zaleceń i wytycznych zawartych w briefie zamówienia
 • dokładność
 • punktualność
 • kultura osobista
 • dbałość o porządek i czystość
 • uczciwość (to oczywiste ale żeby nie było, że nikt o tym nie mówił)
 • miłe usposobienie i pogodne nastawienie do świata – narzekających ponuraków nie chcemy.
 • wskazany brak przeciwwskazań do okazjonalnej pracy na wys. >3 m.
 • przydatne może być posiadane od ponad 3 lat prawo jazdy kat. B

Podstawowy zakres obowiązków:

 • digitalizacja i materializacja wizji przesyłanych przez Klientów czyli po ludzku: opracowywanie projektu wg zaleceń Klienta, przygotowywanie wersji do akceptacji, po akceptacji przygotowywanie projektu do realizacji w postaci druku, cięcia, naklejania – praca w większości na plikach wektorowych
 • weryfikacja, ocena i korekta plików nadesłanych przez Klientów, przygotowanie ich do druku/cięcia
 • modyfikowanie istniejących plików i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb głównie w zakresie wielkości, proporcji, tekstu.
 • realizacja w formie wyklejania wyciętej grafiki, malowania bądź montażu elementów
 • aplikacja wydruków i wycinanej grafiki
 • prace pomocnicze zależnie od aktualnych potrzeb

Zainteresowani dołączeniem do naszego zespołu proszeni są o przesłanie informacji o sobie na adres:

biuro at artbit.pl

Wiadomo, że im pełniejsze będą te informacje tym łatwiej będzie nam ustosunkować się do nich bez wstępnych wizyt, spotkań czy zbędnych pogaduszek on-line.

Kandydatów, którzy z różnych powodów nie zostaną zakwalifikowani do rozmów bezpośrednich poinformujemy o tym mailem oraz zapewniamy, że po skończeniu procesu rekrutacji – ich maile zostaną usunięte, wydruki maili nie będą przechowywane, a wszelkie dane kontaktowe ulegną skasowaniu chyba, że zostanie wyrażona inna wola.

Na koniec ważna kwestia:

Wynagrodzenie zależy bezpośrednio od efektywności z domieszką iloczynu zaangażowania / solidności i posiadanych kompetencji z uwagi na brak woli sponsorowania przez innych deficytowego stanowiska. Może zaczynać się od minimalki – dla osób zdolnych ale wymagających wyszkolenia i na tyle rokujących, że zdecydujemy się je edukować – do kwot ok. 3/4 „średniej” dla osób, o pełnej efektywności. Jeśli się okaże, że kompetencje pozwolą na rozwój firmy, jej możliwości i efektywności – nie ma przeciwwskazań do przyszłych zmian na lepsze. To nasz wspólny cel, który jednak bardzo zależy od satysfakcji Klientów. Najprawdopodobniejsza forma współpracy: pierwszy okres – umowa o dzieło, docelowo – umowa o pracę.

sama praca wygląda jak w większości mikrofirm:

Różnorodność obowiązków = brak nudy

To, co dla jednych jest minusem, dla innych może być plusem. Chaos, który często panuje w mniejszych firmach oraz to, że trzeba się dopasowywać do potrzeb organizacji i jednego dnia być sprzedawcą, drugiego marketingowcem, trzeciego robić za dostawcę, a wieczorem zabawić się w osobę sprzątającą jest dla niektórych osób dobre ze względu na dużą różnorodność zadań. Najczęściej, kiedy w małej firmie pojawia się konieczność zrobienia czegoś dodatkowo, firma nie rozważa zatrudnienia nowej osoby a jedynie dokłada zadania osobom, które już na stanie ma – dopiero, kiedy zadań tych jest dużo, bądź są mocno specjalistyczne, pojawia się opcja na poszerzenie zespołu. W efekcie jedna osoba wykonuje kilka zadań jednocześnie (często mocno od siebie różnych). Dla osób dynamicznych, które szybko się nudzą monotonnymi zadaniami jest to jednak spory plus.

Duży kontakt z zespołem

Mała firma, to mniejsza ilość pracowników, a co za tym idzie lepsza i szybsza komunikacja. Decyzje mogę być podejmowane szybciej i rzadziej marnuje się czas na długich zebraniach. Projekty nie muszą przechodzić przez kilkanaście osób, by zostać zatwierdzone do realizacji, co czasem zdarza się w dużych firmach – taka sytuacja jest korzystna dla osób dynamicznych, które nie lubią czekać i chcą działać. W małej firmie, wszyscy się znają. Relacje są zatem bardziej przyjacielskie i bliskie. W dobrze zarządzanej organizacji pracownicy pomagają sobie nawzajem i po prostu się lubią. W takich firmach nawet zwykłe wyjście na kawę przerodzić się może w „integracyjne” spotkanie.

Dużo doświadczeń jednocześnie

Mała organizacja musi dynamicznie reagować na zmiany na rynku – to często zaś owocuje koniecznością robienia nowych dla firmy rzeczy. Jeśli do tego dodamy duży kontakt z innymi pracownikami o innych specjalizacjach oraz zmienność zadań, to okaże się, że podczas pracy w małej firmie można zdobyć doświadczenie na wielu polach.

Atmosfera w pracy

Im mniej osób w grupie, tym na ogół są one bardziej ze sobą związane. Tutaj jeden traktuje drugiego niemal jak członka rodziny. Jest dobry kontakt między pracownikami oraz ich kierownictwem. Na dobrą atmosferę wpływa także sprawna komunikacja. W mikroprzedsiębiorstwie nie ma skomplikowanej hierarchii. Łatwo jest przekazać podwładnym komunikaty i równie łatwo szefostwo powinno otrzymywać informację zwrotną od swojej załogi.

Budowanie firmy

Praca w małej firmie oznacza też często możliwość posiadania realnego wpływu na rozwój organizacji. Każda firma była kiedyś mała i od tego w jaki sposób pracowali jej pracownicy zależał jej rozwój. Być może firma w której się zatrudnisz również szybko się rozrośnie i będzie to również twoja zasługa. Dla niektórych osób możliwość uczestniczenia w budowaniu nowej jakości i patrzenie na to, jak jej działania wpływają na firmę jest bardzo satysfakcjonująca.

Identyfikacja z firmą

Ludzie w mikroprzedsiębiorstwach utożsamiają się ze swoim zakładem pracy. Czują się współodpowiedzialni za jego losy nawet wtedy, gdy nie zajmują stanowisk kierowniczych. Kadra w takiej bardzo małej firmie bierze sobie do serca zarówno jej sukcesy, jak i niepowodzenia.

Zatrudnieni mają poczucie, że wykonywana przez nich praca jest wartościowa, a co za tym idzie – satysfakcjonująca dla nich. Dbają o wizerunek firmy. Mają także poczucie stabilności zatrudnienia. Tutaj, gdy pracownik się sprawdzi, rzadko kiedy wykonywane są ruchy kadrowe.

Awans w pracy a mała firma

Mikroprzedsiębiorstwo ma to do siebie, że tutaj wielkiej kariery nie da się zrobić. Przyczyna jest błaha: w bardzo małej firmie nie ma wielu szczebli kariery. Zazwyczaj jest szef, jako osoba zarządzająca (ewentualnie jest też jego zastępca, np. współwłaściciel), oraz pracownicy szeregowi, wykonujący powierzone przez niego zadania. Zespół liczy przecież kilka osób. Nie oznacza to jednak, że załoga ma podcinane skrzydła. Mikroprzedsiębiorcy również wysyłają swoją kadrę na szkolenia, konferencje i dbają o doskonalenie zawodowe, chcą być przecież konkurencyjni na rynku.

Warunki pracy w bardzo małej firmie

Obecnie właściciele mikrofirm stawiają nie tylko na wspomniany rozwój kadr, ale też inwestują w infrastrukturę. Mają świadomość, że lepsze warunki pracy oznaczają większą wydajność kadry.

Masz spore szanse, że przyjdzie czas, kiedy zostaniesz poproszony o reprezentowanie firmy na zewnątrz.

Może to być spotkanie z klientem albo prezentacja na meetupie, w zależności od aktualnych potrzeb i Twoich preferencji. Oczywiście nie będziesz na siłę wypychany do ludzi, ale jeśli nie masz nic przeciwko, dostaniesz możliwość sprawdzenia się w ten sposób.

Pisaliśmy już o tym, że w małych firmach pracownicy to ludzie, a nie rekordy w tabeli. W wielu małych firmach szefowie regularnie umawiają się z pracownikami na indywidualne spotkania, na których dają im czas, żeby opowiedzieli o swoich pomysłach, niepokojach i planach. W ten sposób mogą wspierać swój zespół i pomagać pracownikom podejmować wyzwania, na które są gotowi. W końcu, kiedy oni się rozwijają, firma rozwija się razem z nimi.

Tekst na podstawie własnego doświadczenia zdaniami zaczerpniętymi ze wpisów na różnych blogach:

bulldogjob – 5 zalet pracy w mikrofirmie

weblog.infopraca.pl – praca w małej firmie – plusy i minusy

gratka.pl – praca w mikroprzedsiębiorstwie