Menu

litery, napisy, wycinanie

Cięcie ploterem – przygotowanie pliku
Jak przygotować pliki do cięcia? Ploter „widzi” tylko dane wektorowe tak, jak w CorelDraw pokazuje to podgląd siatkowy / szkieletowy. Grubość [...]