litery, folie, naklejki, druk...

reklama i informacja wizualna - materiały i usługi

Get Adobe Flash player

Nowości w naszej ofercie:

Druk na foliach samoprzylepnych

drukujemy na foliach samoprzylepnych z kalandrowanego PCV o strukturze monomeru lub polimeru oraz na foliach wylewanych.

Folie monomerowe - tańsze, przeważnie grubsze, sztywniejsze. Zastosowanie: ekomiczne aplikacje do krótko i średniookresowych zastosowań (2-4 lata). Klej akrylowy. Klej bezbarwny lub szary.

Folie polimerowe - folie z kalandrowanego PCV o dłuższych cząsteczkach umożliwiaja aplikacje na powierzchniach sferycznych. Z reguły pokryte gładką lub strukturalną warstwą szarego kleju rozpuszczalnikowego umożliwiajacego repozycjonowanie, o trwałości 5-7 lat

Folie wylewane - folie umożliwiające aplikację na skomplikowanych powierzniach. Po naklejeniu i utrwaleniu zachowują nadany kształt. Pokryte szarym klejem rozpuszczalnikowym, trwałość 8-10 lat.