litery, folie, naklejki, druk...

reklama i informacja wizualna - materiały i usługi

Get Adobe Flash player

Nowości w naszej ofercie:

kroje pisma

Najbardziej znane jest zróżnicowanie czcionek na:

- podstawowe (Normal)

- pogrubione (Bold)

- pochyłe (Italic)

- pogrubione pochyłe (Bold Italic)

lecz wśród wielu podziałów istotne dla nas jest rozróżnienie czcionek bezszeryfowych, szeryfowych, pisanek oraz ksenotypów.

Litery bezszeryfowe to n.p. Arial

   

Szeryfy są to poprzeczne lub ukośne zakończenia kresek głównych liter. Przykładem czcionki z szeryfami jest Times

 

Pisanka - jest to krój sugerujący odręczny charakter pisma. Często jest z dodatkami upodabniając się do ozdobnej kaligrafii


Ksenotypami nazywamy charakterystyczne kroje będące połączeniem ilustracji i pisma.


W/w rozróżnienie jest dla nas i dla Państwa istotne, gdyż w sposób zasadniczy wpływa na czas, materiałochłonność oraz stopień trudności wykonania czyli na cenę końcową. 

Oczywiście najprościej wykonać bezszeryfowe pismo blokowe jak n.p. Arial. Ten krój przyjeliśmy jako punkt odniesienia, jest ono też najczęściej stosowane.

Przy określaniu wysokości liter możemy mieć też wątpliwość co należy mierzyć. Rzadkością są kroje o jednakowej wysokości i szerokości wszystkich liter i cyfr. Wobec tego powszechnie przyjmuje się za podstawę pomiaru wysokość wersalika H.

Z uwagi na fizjologię widzenia w większości przypadków wielkość liter C, J, O, S, U  będzie inna od wysokości n.p. H lub W - nie jest to błąd. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe naklejenie - te litery wystają za linie bazowe.