litery, folie, naklejki, druk...

reklama i informacja wizualna - materiały i usługi

Get Adobe Flash player

Nowości w naszej ofercie:

Pliki do cięcia

Przyjmujemy od państwa również gotowe pliki do wycinania. 

Aby nasza współpraca owocowała spodziewanymi efektami prosimy o zastosowanie  poniższych wymogów:

  • Pliki winny być przygotowane w skali 1:1
  • wszystkie teksty winny być zamienione na krzywe (komenda Ctrl+Q)
  • wszystkie linie do cięcia muszą być grubości włosowej. Inna grubość linii skutkuje pominięciem elementu.
  • plik winien być zachowany w formacie Corel Draw 9
  • do wycinania nadają się wyłącznie pliki wektorowe
  • to, co jest "widziane" przez ploter można zobaczyć przy przełączeniu widoku w tryb szkieletowy / siatkowy 

Elementy winny być ułożone na jednej warstwie*, na następujących arkuszach:

  • do cięcia z folii samoprzylepnych: maksimum 970 x 2450 mm
  • do cięcia z plexi 330 x 550 mm
  • do cięcia ze styroduru 570 x 1220

* w plikach do druku i wycięcia prosimy o umieszczenie liniii cięcia na osobnej warstwie.