litery, folie, naklejki, druk...

reklama i informacja wizualna - materiały i usługi

Get Adobe Flash player

Nowości w naszej ofercie:

Pliki do druku na folii

Pliki winny być przygotowane w skali 1:1 

Wszystkie czcionki winny być zamienione na krzywe.

Dodatkowo (celem weryfikacji) prosimy o podawanie wymiaru.

Mapy bitowe w plikach do druku na folii winny być w przestrzeni CMYK bez osadzonych profili lub z profilem ogólnym do wydruków pełnokolorowych i mieć rozdzielczość 96 - 150 dpi.

Preferowane formaty to: jpg maksymalnej wielkości dla kolorowych obrazów, tiff (bez warstw) dla obrazów z subtelnymi przejściami tonalnymi oraz eps lub cdr dla obrazów wektorowych.

Zalecana rozdzielczość map bitowych w plikach do wydruku małych naklejek to 150 - maks. 200 dpi.

W plikach przeznaczonych do wycięcia po wydruku prosimy o układanie wektorowego konturu na jednej, osobnej warstwie. Preferowany format to .cdr lub eps