litery, folie, naklejki, druk...

reklama i informacja wizualna - materiały i usługi

Get Adobe Flash player

Nowości w naszej ofercie:

Jak przygotować plik do druku i cięcia kształtu

Pliki winny być przygotowane w skali 1:1 

Wszystkie czcionki winny być zamienione na krzywe.

Preferowane formaty to: jpg maksymalnej wielkości dla kolorowych obrazów, tiff (bez warstw) dla obrazów z subtelnymi przejściami tonalnymi oraz eps lub cdr dla obrazów wektorowych.

Elementy do druku prosimy zgrupować. Zalecana rozdzielczość map bitowych to 150 - maks. 200 dpi.

Kształt cięcia prosimy zapisać jako jeden OSOBNY element o włosowej grubości konturu i kolorze wyraźnie różniącym się od pozostałych lub zdefiniowanym jako kontur cięcia.

Preferowany format to .cdr lub eps

Obiekty należy umieszczać w odległości większej niż 2 mm od krawędzi cięcia, dotyczy to szczególnie ramek.